Webdesign by Kapl Jiří © 2009
 


 

Reflexologie

 

Co všechno lze zjistit z chodidel

Marie Příhodová se zabývá reflexologií jako svým zaměstnáním „na plný úvazek“ od roku 1998. Věnovala se jí ale už dlouho předtím. Začala se jí zaobírat již koncem osmdesátých let. Jejímu poznávání, aplikaci a zdokonalování sebe samé ráda obětovala většinu volného času. Samozřejmě si přidávala také další ezoterické obory, jako například astrologii či výklad tarotu, ale jak sama skromně říká: „Studium nikdy nekončí“. Přátelé a známí, kterým svým zákrokem pomohla vrátit zdraví či předejít nemoci, ji nakonec přesvědčili, aby se této léčebné metodě věnovala naplno.

 

Reflexologie
V čem vlastně spočívá? Využívá schopnosti lidského mozku starat se o vlastní tělo. K této činnosti jej zcela cíleně provokuje. Ono „vybuzení“ spočívá v přítlacích na zcela konkrétní místa. Paní Marie k určení diagnózy klienta používá chodidel jeho nohou. Při aplikaci reflexologie se odráží od skutečnosti, že jednotlivé části těla jsou přeneseny do určitých bodů a zón na chodidle. Pracovat tak může s tělem jako s uceleným systémem a současně respektuje zákonitosti a vztahy jeho fungování. Tato metoda je známá již ze starého Egypta, novodobě základy reflexologie vytvořil v roce 1917 americký lékař dr. William H. Fitzgerald. V České republice byl průkopníkem této metody ing. Jiří Janča. Jeho přednášky a kurzy pravidelně navštěvovala a považuje ho dodnes za svého nejlepšího učitele reflexní terapie a diagnostiky. První jeho odborný kurz absolvovala už koncem osmdesátých let, tehdy ještě s výběrovým řízením. Jančova škola reflexní terapie staví na tom, že je důležité poznat strukturu tkáně a zjistit, co se v orgánu děje a odhaluje hlavně příčinu případné poruchy nebo nemoci. Proto ji považuje paní Marie za přesnější. Nicméně reflexologie není žádné čarování. Pomocí této terapie lze ovlivnit široké spektrum obtíží, například bolesti v oblasti páteře a  pánve, revmatické a jiné bolesti kloubů, bolesti hlavy, lymfatický systém, chronické záněty dutin, oběhové a dýchací ústrojí, potíže v oblasti trávícího a vylučovacího ústrojí, nepravidelný nebo bolestivý menstruační cyklus, nedokrvování končetin, hormonální systém a podobně.
 

Jak vypadá praxe – diagnostika ?
Pracuje se s chodidlem. Dá se na něm poznat podle jeho barvy, změny a motoriky tkáně, že se v těle něco děje. Normálně by se neměl udělat otlak na místě, které je zdravé. Postižené místo se lokalizuje nejprve pouhým zrakem. Pak si musíte sáhnout  a teorii ověřit. V určování diagnózy pak postupuje podle hmatu. Na ploše chodidla jsou promítnuty kompletně všechny orgány celého těla. Ze struktury tkáně je pak možné určit, v jakém stavu se ten který orgán nachází. Zmapovat stav orgánů lze dokonce až do raného dětství. Je možné objevit úraz, prodělanou mononukleózu, v konkrétním orgánu je změna zachycena. Je potřeba historii konzultovat s klientem, aby se dalo upřesnit, zda ono stadium se teprve chystá, anebo je už dávnou minulostí. Například v případě věci dlouhodobějšího charakteru je místo na chodidle hodně zatuhlé. Naopak co se chystá, je jemné, má jinou strukturu. Vždy se však paní Marii jedná o zjištění úplné příčiny problému. Klient může trpět i sérií nemocí a je potřeba hledat jejich počátek, kořen problému, který pouze čekal na vhodnou dobu. Když se najde, další postup už nebývá složitý.

Léčivá masáž
První a nejdůležitější krok je tedy učiněn – je stanovená diagnóza. Poté následuje rozmasírování konkrétního bodu, tedy orgánu v těle. U reflexologie se paní Marii líbí zpětná vazba. Terapeut nemůže klientovi nic nalhávat – on sám reakci v těle cítí. Masáž trvá obvykle 50 minut. Je to individuální podle potřeb klienta. Co se týká opakování terapie, záleží případ od případu. účinky masáže podtrhuje paní Marie podpůrnou léčbou pomocí bylin. Nejlepší jsou sezónní, natrhané na zahrádce, případně v podobě homeopatických kapiček, které Vám mimo sezónu dokáží nahradit ty čerstvé. Během roku je vhodné používat homeopatii průběžně, protože působí preventivně a je tím pádem účinnější.

Ezoterika
Vedle reflexní terapie a diagnostiky je možné si nechat udělat od paní Marie astrologický nebo numerologický rozbor, případně výklad tarotových karet. Na základě rozboru lze rovněž zjistit vrozené predispozice klienta.