Webdesign by Kapl Jiří © 2009
 


 
 Numerologie

 

Paní Marie rozvinula vlastní systém numerologie, kdy vychází ze základů numerologie podle Pythagora.

Znáte se?

Ne dost dobře? Nevadí, numerologická tabulka vám prozradí víc než si myslíte.

Numerogická tabulka,  stanovuje dispozice člověka, které jsou mu určeny, má je v sobě od narození zakódované. Člověk o nich nemusí vědět. Může je vědomě nebo nevědomě rozvíjet, potlačovat nebo vůbec využívat. Narodí-li se ve stejný den dítě v Austrálii, v Mexiku a v Brně, neznamená to, že budou jedno jako druhé. Stejné dispozice jim předem určené budou totiž jejich prostředím různě rozvíjené nebo naopak potlačované. Čísla nám umožňují lépe pochopit zákonitosti našeho vývoje. Tyto informace nevypovídají jen o charakterových vlastnostech člověka, ale lze z nich vyčíst mnohé o schopnosti člověka vyrovnat se se světem, o zdraví, sexuální energii a životních obtížích. Vycházíme z data narození a okamžiku narození, hodiny a minuty to je první nádech. Pomocí tohoto rozboru můžeme snadněji porozumět rodičům, partnerovi, dětem a přátelům. Každý z nás touží po zdraví, štěstí a úspěšném zvládnutí svého života, ale je potřeba znát své schopnosti a jak dobře je můžeme využít. Nemusíte dosaženým výsledkům věřit. Alespoň na chvíli se však nad nimi zamyslete. V něčem jim určitě dáte za pravdu.

 

VÝZNAM ČÍSEL V MŘÍŽCE

 

1

4

7

D

2

5

8

E

3

6

9

F

A

B

C

 

         

1 – egoismus                                                   D – síla vůle
2 – zdraví, sex                                                 E – city, pocity
3 – pořádek, pořádkumilovnost                          F – poznání, znalosti
4 – psychologická obrana                                  A – umění brát od života
5 – intuice                                                        B – víra v sebe, v lidi, život
6 – orientace na reálnost                                   C – životní filosofie
7 – ochrana nadpřirozenými vlivy
8 – odpracování za hříchy minulých životů
9 – genová paměť

Sestavení numerologické tabulky provedeme následovně:

1. Datum narození rozložíme na číslice a sečteme: například:
26.2.1949 = 2+6+2+1+9+4+9 = 33

2. Sečteme číslice čísla, dosaženého v bodě 1, tj.: 33 = 3+3 = 6
Závěr 1: Člověk, narozený 26.2.1949 bude do 33 let (viz ad 1) svého života pod vlivem šestky, to je orientace na reálnost.

3. První číslici ze dne narození (u dvou číslic bereme v úvahu „desítkovou“) vynásobíme  dvěma a odpočítáme ji od hodnoty, dosažené v bodě 1, tj.:
           26 = 2+6 = 8 x 2 = 16
           33 – 16 = 17

4. Sečteme číslice čísla, dosaženého v bodě 3, tj.:  17 = 1+7 = 8
Závěr 2: Člověk narozený 26.2.1949 bude od svých 33 let (viz ad 1) žít dalších 17 let (viz ad 3) pod vlivem osmičky, tj. odpracování za hříchy minulých životů.

5. Sečteme hodnoty, dosažené v bodech ad 1 a ad 3 tj. 33+17 = 50
Závěr 3: Člověk, narozený 26.2.1949, v 50 letech života projde určitým zlomem (operace, svatba, rozvod, životní změna….)

6. Z dosažených hodnot vypracujeme základní numerologickou tabulku:

26.2.1949            33 – 6  (ad 1, ad 2)
17 – 8  (ad 3, ad 4)
          
Tyto hodnoty přeneseme do tabulky podle číslic a provedeme horizontální i vertikální součty počtu číslic:

Vzor tabulky: Doplněné hodnoty 26.2.1949

11

4

7

4

22

 

8

3

33

66

99

6

6

3

4

13

 

Závěr: Přečtení numerogické tabulky, tj. dispozicí člověka, který se narodil 26.2.1949:
Jednotlivá čísla  (ne dvojčíslí) zaneseme do tabulky. Vyskytuje-li se číslo dvakrát, zapíšeme jej dvakrát. Součty horizontální a vertikální znamenají počet číslic, ne matematický součet…
Má v sobě přiměřený egoismus (1), poměrně dobré zdraví (2), je pořádkumilovný (3), se slabší psychologickou obranou (4), bez intuice (5), má dobrou orientaci na reálnost (6), je klikař (7),, musí odpracovávat za hříchy minulých životů (8), s dobrou genovou pamětí (9).
Má průměrnou sílu vůle (d), slabší dispozice k citům, pocitům (e), dobré poznání, znalosti (f). Umí brát od života (a), slabší víru (b), průměrnou životní filosofii.

Numerologických způsobů a výpočtu  je celá řada stačí se jenom trochu zorientovat. Pro ukázku ještě jeden příklad:

Sigmund Freud   6.5.1856   31 – 4
                                             19 – 1

1111

4

 

5

 

55

8

3

3

66

9

4

5

5

2

12

 

Sigmunt Freud měl ego velmi komunikační (1), zdraví neduživé (2), pořádkumilovný (3), se slabší psychologickou obranou a dobrým vztahem k penězům, s vysokou intuicí, kaskadérskou odvahou, dobrou orientaci na reálnost, upřímnost a otevřenost ve verbální komunikaci,  bez ochrany , musí odpracovávat za hříchy minulých životů, přecitlivělý, zranitelný, s průměrnou genovou pamětí.
Má nadprůměrnou sílu vůle, spolehlivý ve slibech, slabší dispozice k citům, pocitům, dobré poznání, znalosti. Umí brát od života, má umělecké vlohy, potřebuje se pohybovat, nezůstává rád na jednom místě, vysokou víru v sebe, lidi a nevyčerpatelný  optimismus, nízkou životní filosofii, uměl odpouštět.